Hướng dẫn Đăng ký và Trải nghiệm ChatGPT - AI ChatBot hot nhất

Hướng dẫn Đăng ký và Trải nghiệm ChatGPT – AI ChatBot hot nhất

Trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em *cách đăng ký và trải nghiệm ChatGPT OpenAI hot nhất hiện nay* Anh em thấy video hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé 💝💝💝 ———————————————————- 😍ỦNG HỘ TÀI…

ChatGPT ist SICK 🤯 - Was kann die Super-KI von OpenAI? Ein paar Ideen

ChatGPT ist SICK 🤯 – Was kann die Super-KI von OpenAI? Ein paar Ideen

In diesem Video zeige ich euch ein paar Ideen von mir, wie man die neue Super-KI ChatGPT nutzen könnte um sich die Arbeit zu erleichtern und sich ggf. obsolet zu machen. Spoiler: Ich hab mir in dem Video fast den…

HOT: Trải nghiệm ChatGPT OpenAI và cái kết quá nể phục, bó tay dot com

HOT: Trải nghiệm ChatGPT OpenAI và cái kết quá nể phục, bó tay dot com

✅Hướng dẫn tìm nội dung python muốn học👉Vào Youtube gõ từ khoá cần tìm+gà python(Ví dụ: vòng lặp while gà python) ✅Like, đăng ký kênh, bật chuông ủng hộ AD nha anh em. Thanks 🥰 —————— ✪ Business inquiries: ✪…

Creating our First View - Backend Python 8

Creating our First View – Backend Python 8

Get the course here! – https://www.codebreakthrough.com/backend-python Course notes – https://calcur.tech/backend-notes Backend Playlist (Free) – https://www.youtube.com/watch?v=-1LoyuANW6M&list=PL_c9BZzLwBRK3wOf3zzl0kz3X9Ec2FwJX&index=2&t=2s Timestamps: 00:00 – Introduction 01:24 – Create our first URL 02:13 – Create our first view 03:23 – Imports explained 05:37 – Create our first…

Django REST Framework - Build an API from Scratch

Django REST Framework – Build an API from Scratch

💯 FREE Courses (100+ hours) – https://calcur.tech/all-in-ones 🐍 Python Course – https://calcur.tech/python-courses Timestamps: 00:00 – Introduction 02:05 – Create a virtual environment 03:38 – Install packages 04:01 – Create our Django project 05:36 – Apply migrations 06:31 – Intro to…

Save time Coding - Launch VS Code from Terminal #shorts

Save time Coding – Launch VS Code from Terminal #shorts

💯 FREE Courses (100+ hours) – https://calcur.tech/all-in-ones 🐍 Python Course – https://calcur.tech/python-courses ✅ Data Structures & Algorithms – https://calcur.tech/dsa-youtube ~~~~~~~~~~~~~~~ CONNECT ~~~~~~~~~~~~~~~ ✉️ Newsletter – https://calcur.tech/newsletter 📸 Instagram – https://www.instagram.com/CalebCurry 🐦 Twitter – https://twitter.com/calebCurry 🔗 LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/calebcurry ▶️ Subscribe…

Django Crash Course - Introduction + Python Web Development Tutorial

Django Crash Course – Introduction + Python Web Development Tutorial

💯 FREE Courses (100+ hours) – https://calcur.tech/all-in-ones 🐍 Python Course – https://calcur.tech/python-courses Timestamps: 00:00 – Introduction 01:14 – Check Python version 02:40 – Create a virtual environment 04:02 – Activate a virtual environment 04:49 – Install a package 05:29 -…

Trojans and rootkits for everyone! Software disaster #shorts

Trojans and rootkits for everyone! Software disaster #shorts

💯 FREE Courses (100+ hours) – https://calcur.tech/all-in-ones 🐍 Python Course – https://calcur.tech/python-courses ✅ Data Structures & Algorithms – https://calcur.tech/dsa-youtube ~~~~~~~~~~~~~~~ CONNECT ~~~~~~~~~~~~~~~ ✉️ Newsletter – https://calcur.tech/newsletter 📸 Instagram – https://www.instagram.com/CalebCurry 🐦 Twitter – https://twitter.com/calebCurry 🔗 LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/calebcurry ▶️ Subscribe…

Do you Know Enough Python to Learn Django?

Do you Know Enough Python to Learn Django?

💯 FREE Courses (100+ hours) – https://calcur.tech/all-in-ones 🐍 Python Course – https://calcur.tech/python-courses Timestamps: 00:00 – Introduction 01:02 – Should you learn Python 02:05 – Django concepts 03:27 – Dennis Ivy 05:11 – Where do I get started? ✅ Data Structures…

Learning to Code? Become a Python Engineer in 100 days

Learning to Code? Become a Python Engineer in 100 days

💯 FREE Courses (100+ hours) – https://calcur.tech/all-in-ones 🐍 Python Course – https://calcur.tech/python-courses Timestamps: 00:00 – Introduction 00:15 – 2 hours a day 01:14 – how do you study 02:51 – The plan 05:24 – The strategy 07:03 – Notes ✅…