ChatGPT: thử chat bot thông minh nhất thế giới hiện nay #shorts


Thử nghiệm thực tế chatbot thông minh Nhất thế giới hiện nay liệu có đẩy hết Lập trình viên ra chuồng gà ngồi hay Không đây là chat trypt một cái công cụ Do Open ai phát hành bây giờ mình thử Luôn ha đầu tiên mình sẽ kêu nó viết cho Mình một cái đoạn code để mà mình làm Một cái form đăng ký sự kiện nhưng mà đặc biệt là cái form này nó phải viết Bằng react GS và sử dụng thêm bộ giao Diện ID rồi thì bạn thấy là bây giờ nó đang nhảy kết quả ra nè mình sẽ copy thử Kết quả này bỏ vào trong code của mình Chạy luôn các bạn nhưng mà nó chỉ nói được tiếng Anh thôi sao bây giờ thử Tiếng Việt nha Làm sao để trang trí cây Mai ngày tết nó hiểu luôn tiếng Việt các Bạn và các bạn thấy là cái câu trả lời Tiếng Việt mà nó đưa ra Thậm chí còn có Bước 1 bước 2 bước 3 bước 4 rõ ràng và Rõ ràng cái này là nó học từ một cái cơ Sở dữ liệu nào đó cho nên nó mới có vụ Trang trí bằng trầu cau này nọ nè bữa Giờ mình cũng thấy là có một số bạn sẽ Nói là con chatbot này dần dần nó sẽ Thay cho lập trình viên thì mình nói là Không chuyện này nó còn xa lắm tại vì Lập trình viên ngoài cái chuyện mà chúng Ta code các bạn cũng phải suy nghĩ về Kiến trúc về hệ thống về business cho Nên nó sẽ không bao giờ thay được

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *